مشارکت در ساخت

 گروه ساختمانی الوند با تجربه فراوان و توان مالی لازم جهت اجرای ساختمانهای مسکونی زیبا و با امکانات و طراحی روز جهت ایجاد یک محیط مناسب و با آرامش جهت زندگی با بهترین مصالح و ساختمانی مقاوم و پایدار برای یک عمر