کرج گوهردشت فاز 2 خ 9 پ29 02634331511 info@alvandsaz.com

تلفن همراه جهت مشارکت در ساخت مسکونی و تجاری: ۰۹۱۲۲۶۰۶۴۵۵-۰۹۱۲۱۶۱۵۲۸۵

تلفن همراه ساختمانهای صنعتی و سوله : ۰۹۱۲۲۶۲۱۶۳۱ – ۰۹۱۲۳۶۳۲۷۲۲

تلگرام : ALVANDSAZ@

اینستاگرام : ALVAND-CONSTRUCTION